Kwalifikacja EE9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.