Kwalifikacja EE9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.