Kwalifikacja EE9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.