Kwalifikacja EE9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.