Kwalifikacja EEXX Projektowanie baz danych i stron internetowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.