Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.