Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.