Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.