Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.