Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.