Kwalifikacja MG12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.