Kwalifikacja MG12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.