Kwalifikacja MG12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.