Kwalifikacja MG12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.