Kwalifikacja MG14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.