Kwalifikacja MG14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.