Kwalifikacja MG14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.