Kwalifikacja MG16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

czerwiec 2017

Kwalifikacja M.16 – czerwiec 2017