Kwalifikacja MG16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.