Kwalifikacja MG16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.