Kwalifikacja MG16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.