Kwalifikacja MG17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.