Kwalifikacja MG17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.