Kwalifikacja MG18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.