Kwalifikacja MG18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.