Kwalifikacja MG18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.