Kwalifikacja MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.