Kwalifikacja MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.