Kwalifikacja MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.