Kwalifikacja MG20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.