Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.