Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.