Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.