Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.