Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.