Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.