Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.