Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

Technik mechanik lotniczy (315317)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji