Kwalifikacja MG32 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

Technik mechanik okrętowy (315105)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji