Kwalifikacja MG34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.