Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Górnik eksploatacji podziemnej (811101), Technik górnictwa podziemnego (311703)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji