Kwalifikacja MG40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Górnik eksploatacji otworowej (811301), Technik górnictwa otworowego (311702)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016