Kwalifikacja MG40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Górnik eksploatacji otworowej (811301), Technik górnictwa otworowego (311702)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji