Kwalifikacja MG41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (811102), Technik górnictwa odkrywkowego (311701)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji