Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020 NOWOŚĆ!
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji