Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji