Kwalifikacja MG43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.