Kwalifikacja MG43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.