Kwalifikacja MG43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.