Kwalifikacja MG44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.