Kwalifikacja MG44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.