Kwalifikacja MG5 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814290)

Rozpocznij egzamin – październik 2013